Hva er egentlig galt med den vestlige verden?

30.01.2018 - 11:02
Hva er egentlig galt med den vestlige verden?

I dag øker overvekt og fedme blant barn og unge dramatisk i den vestlige verden. I farvannet følger en rekke mentale/psykiske lidelser som vil forsterke skadevirkningene av fedme ytterligere.

Noe må være galt når man ser hvordan helsen til menneskearten har utviklet seg, og vi har kanskje bare sett toppen av isberget så langt.

Skyldes dette manglende bevissthet? Neppe!

Så hva kan det skyldes?


Noe av skylden kan man adressere til den brede uenigheten rundt ernæringsspørsmålet. Da det finnes like mange teorier om riktig ernæring som det finnes gode fotballspillere.

Matpakkespørsmålet er ett tema det skrives mye om i media og sosiale medier. Den sistenevnte i økende grad! Det er et sted der alle ønsker å dele sin mening, viten og private research. Falske sannheter uten faglig tyngde kan treffe oss like hardt som det motsatte. Altså, hvem er jeg til å mene noe, når alle de såkalte ekspertene er såpass uenige? 

Velment informasjon behandler vi ofte like ukritisk, som overgangsrykter i Silly Season. Men når det er sagt, så er vi iallfall enige om hva som er som er fy-mat, sunn mat, og lørdagsmat. Men vet alle forskjellen mellom Fjordlands ferdigmat og McDonalds?

Vi kan se i mediene at alle er grunnleggende opptatt av helsen, og ikke minst fordi det aldri før har vært så mange tilfeller av diabetes, insulinresistene, hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk, kreft, fedme og andre livsstilrelaterte sykdommer.

Ernæringseksperter er i dag svært uenige om hva og hvordan ett bra og riktig kosthold bør være. Noe som igjen skaper rådvillhet i den vestlige verden. Helt siden 50-tallet fikk fett skylden for de ulike sykdommene menneskene har blitt rammet av i etterkrigstiden. Noen mener til og med at sprøyting av jordbruket er skylden! Men først etter at folkehelsen fortsetter å skrante på lavfettskosthold, er det kanskje en grunn til å revurdere det hele. Så hva er galt?

Jeg har iallfall landet på en dagsmeny bestående av mer fett og ”mye” mindre sukker. Er det en løsning genene våre smiler av? Men hvem er jeg..  En av de uenige!

Kent Rønning/Livegym Skole

 Hva er egentlig galt med den vestlige verden?

Les mer…